پدر چای ایران

آقا محمدخان قاجار قوانلو کاشف‌السلطنه و مشهور به چای کار (متولد ۱۲۴۴، تربت حیدریه – درگذشت ۱۳۰۷ کتل ملو، فارس)، دیپلمات، اصلاحگر، نویسنده، مشروطه خواه دوره قاجار و پهلوی بود. او نخستین کسی است که کشت چای را در ایران ….ادامه مطلب