روش دم کردن چای اصیل ایرانی

چای ایرانی

چای ایرانی یکی از بهترین چای های دنیاست. برخی به علت عدم رعایت اصولی که به ظاهر بسیار ساده ولی تاثیر گذار می باشد نمی توانند چای مناسبی راتهیه کنند و به همین دلیل چای ایرانی را بی کیفیت می ….ادامه مطلب